فارسی

هدر و پاورقی را در ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++ اضافه کنید

می‌توانید از بخش‌های سرصفحه و پاورقی در اسلایدهای پاورپوینت برای نمایش اطلاعات اضافی مانند شماره اسلاید، تاریخ، نویسنده و غیره استفاده کنید. همچنین می‌توانید این بخش‌ها را به صورت برنامه‌نویسی در برنامه‌های C++ خود دستکاری کنید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می‌دهد که چگونه با استفاده از C++ سربرگ و پاورقی را در ارائه‌های پاورپوینت اضافه کنید.
اکتبر 27, 2021 · 6 دقیقه · محمد احمد