فارسی

ارائه نقشه به تصویر SVG، JPG یا PNG با استفاده از C#

ارائه نقشه به ساختن نقشه های بصری از داده های مکانی اشاره دارد. می توانید نقشه ها را از KML، GeoJSON، GeoTIFF و همچنین Shapefile رندر کنید. می‌توانید نقشه‌ها را به فرمت‌های تصویری مختلف مانند PNG، SVG، JPG و غیره رندر کنید. بخش‌های زیر به تفصیل رندر نقشه را توضیح می‌دهند.
مهٔ 4, 2021 · 5 دقیقه · فرحان رضا