فارسی

ادغام فایل های EPUB در جاوا

EPUB مخفف شده برای انتشار الکترونیکی است که اغلب برای ذخیره کتاب و سایر محتوای مرتبط استفاده می شود. این فایل‌ها می‌توانند شامل کلمات، گرافیک، تصاویر، فونت‌ها، شیوه‌نامه‌ها و غیره باشند. در برخی شرایط، ممکن است نیاز به ادغام برخی فایل‌های EPUB داشته باشید. به دنبال چنین الزاماتی، این مقاله نحوه ادغام فایل های EPUB را به صورت برنامه نویسی در جاوا توضیح می دهد.
اکتبر 25, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا