فارسی

ادغام چندین فایل PDF با استفاده از C#.NET

ادغام چندین فایل PDF در یک PDF واحد می تواند در سناریوهای مختلف مفید باشد. برای مثال، می‌توانید اسناد مشابه (یعنی رزومه‌ها) را در یک فایل نگه دارید یا ممکن است بخواهید به جای انبوه، یک فایل را به اشتراک بگذارید. به منظور برآورده کردن شرایط فوق یا موارد مشابه، در این مقاله نحوه ادغام چندین فایل PDF در سی شارپ را خواهید آموخت. C# API برای ادغام PDF ادغام دو فایل PDF با استفاده از سی شارپ ادغام چندین (بیش از دو) فایل PDF در سی شارپ فایل های PDF را با استفاده از جریان های فایل ترکیب کنید C# .
ژانویهٔ 16, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز