فارسی

ادغام اسناد MS Word با استفاده از C#.NET

ادغام چندین سند MS Word ممکن است در سناریوهای مختلف مورد نیاز باشد. به عنوان مثال، کاهش تعداد اسناد، نگهداری انواع محتوای مشابه در یک فایل (یعنی فاکتورها) و غیره برنامه های دات نت شما برای چنین موردی در این مقاله با نحوه ادغام اسناد MS Word در سی شارپ آشنا می شوید.
ژوئیهٔ 15, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز