فارسی

ادغام ارائه های پاورپوینت در پایتون

هنگام کار با اتوماسیون پاورپوینت در پایتون، ممکن است لازم باشد محتوای چندین ارائه را ادغام کنید. این ممکن است زمانی مورد نیاز باشد که یک ارائه توسط چندین نفر در بخش هایی ایجاد شود که در نهایت باید ادغام شوند. برای خودکارسازی این ادغام، این مقاله نحوه ادغام پاورپوینت PPT یا PPTX را به صورت برنامه‌نویسی در پایتون نشان می‌دهد.
ژانویهٔ 25, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز