فارسی

ادغام فایل های PS به صورت برنامه ای در سی شارپ

فایل‌های PS طرح‌بندی صفحه دیجیتال را به نسخه‌های چاپی ترجمه می‌کنند که ترکیب مناسبی از متن و گرافیک را به نمایش می‌گذارند. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد فایل‌های مختلف PostScript PS را در یک فایل ادغام کنید. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه ادغام یا ترکیب فایل های PS را به صورت برنامه ای در سی شارپ پوشش می دهد.
ژوئیهٔ 29, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا