فارسی

تبدیل MHT یا MHTML به Word DOCX در سی شارپ

در موارد خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل MHT یا MHTML را به یک سند Word تبدیل کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل MHT یا MHTML را به یک سند Word با فرمت DOCX به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ پوشش می‌دهد.
آوریل 19, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا