فارسی

تبدیل MHT به تصویر در سی شارپ

ممکن است لازم باشد یک فایل MHT را به یک تصویر برای پیش نمایش محتویات به عنوان یک تصویر کوچک تبدیل کنید. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل MHT یا MHTML را به یک تصویر در JPG، PNG و سایر فرمت‌های تصویر به صورت برنامه‌نویسی در C# را پوشش می‌دهد.
مارس 6, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا