فارسی

تبدیل HTML یا MHTML به XPS به صورت برنامه نویسی در سی شارپ

فایل های HTML در وب برای ارائه و قالب بندی اطلاعات استفاده می شوند. شما می توانید فایل های HTML را به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ به فایل های XPS تبدیل کنید. موارد استفاده زیر سناریوهای مختلف تبدیل را شرح می دهند.
ژوئیهٔ 14, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا