فارسی

MS Project Viewer Online - MPP File Viewer

MS Project به کاربران اجازه می دهد تا پروژه ها را به طور موثر برنامه ریزی، پیگیری و مدیریت کنند. در این پست وبلاگ، ابزار آنلاین MS Project viewer را بررسی خواهیم کرد. از این نمایشگر آنلاین رایگان فایل MPP برای باز کردن فایل های MPP بدون استفاده از Microsoft Project استفاده کنید.
مارس 20, 2024 · 5 دقیقه · مزمل خان