فارسی

کار با مخاطبین MSG و VCF با استفاده از ++C

مخاطبین بخش مهمی از هر سرویس گیرنده ایمیل هستند، زیرا با به خاطر سپردن تمام مخاطبین کاربر، مشابه مخاطبین روی تلفن هوشمند شما، کاربر را تسهیل می کنند. مخاطبین Outlook اطلاعات زیادی را در مورد یک شخص ذخیره می کنند، مانند نام، آدرس، شماره تماس، آدرس ایمیل و غیره. این مخاطبین را می توان در فرمت های MSG و VCF ذخیره کرد. ممکن است خود را در سناریوهایی بیابید که باید مخاطبین MSG یا VCF را به صورت برنامه‌نویسی ایجاد یا تغییر دهید. برای این منظور، این مقاله به شما نحوه کار با مخاطبین MSG و VCF را با استفاده از C++ آموزش می دهد.
آوریل 28, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد