فارسی

ایجاد و دستکاری جداول در پاورپوینت با استفاده از C++

مایکروسافت پاورپوینت امکان درج جداول در ارائه های پاورپوینت را فراهم می کند. جداول به شما این امکان را می دهد که داده ها را در قالب ردیف و ستون مرتب کنید. علاوه بر این، آنها داده ها را سازماندهی می کنند و مشاهده و تجزیه و تحلیل آنها را آسان می کنند. برای این منظور، این مقاله به شما یاد می دهد که چگونه جداول را در ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++ ایجاد و دستکاری کنید.
اکتبر 22, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد