فارسی

افزودن یا اصلاح ماکروهای VBA در فایل های اکسل با استفاده از C#

VBA (Visual Basic for Applications) یک زبان برنامه نویسی است که در فایل های MS Excel به منظور خودکارسازی عملیات مربوط به صفحات گسترده استفاده می شود. ماکروهای VBA برای نوشتن توابع تعریف شده توسط کاربر استفاده می شوند که به شما امکان می دهند کارهایی را که باید به صورت دستی انجام دهید سرعت بخشید. در این مقاله با نحوه کار با ماکروهای VBA در فایل های MS Excel به صورت برنامه نویسی آشنا می شوید. تا پایان این مقاله، می‌توانید با استفاده از سی شارپ، ماکروهای VBA را در کتاب‌های کار اکسل استخراج، اضافه و اصلاح کنید.
دسامبر 21, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز