فارسی

کار با مکالمات در سرور MS Exchange در سی شارپ

به مکالمات موجود در Microsoft Exchange Server به عنوان گروهی از پیام های ایمیل در یک رشته گفته می شود. به عبارت ساده، یک ایمیل و تمام پاسخ های آن به عنوان یک مکالمه شناخته می شوند. در این مقاله نحوه کار با مکالمات در MS Exchange Server را به صورت برنامه نویسی به شما نشان خواهیم داد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه مکالمات را در MS Exchange Server در C#.NET پیدا کنید، کپی کنید، انتقال دهید و حذف کنید.
مارس 31, 2022 · 6 دقیقه · عثمان عزیز