فارسی

با استفاده از پایتون فایل MPP را به PDF تبدیل کنید

Microsoft Project Files برای سازماندهی و مدیریت وظایف مختلف در یک پروژه استفاده می شود. شما می توانید فایل های MPP را به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ به PDF تبدیل کنید. در عناوین زیر می توانید چندین گزینه برای تبدیل پیدا کنید.
آوریل 12, 2023 · 2 دقیقه · فرحان رضا

تبدیل پروژه MS به PDF در سی شارپ

ما به راحتی می توانیم پروژه ها را در MS Project سازماندهی، پیگیری و نگهداری کنیم. از فرمت فایل MPP برای ذخیره وظایف پروژه، منابع، تکالیف، جدول زمانی، بودجه و سایر اطلاعات مرتبط با پروژه استفاده می کند. ما به راحتی می توانیم MS Project را به صورت برنامه ریزی شده به یک سند PDF صادر کنیم. در این مقاله با نحوه تبدیل MS Project به PDF در سی شارپ آشنا می شویم.
دسامبر 6, 2022 · 9 دقیقه · مزمل خان

تبدیل فایل MPP به PDF به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C#.NET

Microsoft Project Files برای سازماندهی و مدیریت وظایف مختلف در یک پروژه استفاده می شود. می توانید فایل های MPP را با استفاده از سی شارپ به صورت برنامه نویسی به PDF تبدیل کنید. در عناوین زیر می توانید چندین گزینه برای تبدیل پیدا کنید.
مهٔ 24, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا

تبدیل فایل پروژه (MPP) به PDF به صورت برنامه نویسی در جاوا

فایل های پروژه مایکروسافت (MPP) برای کارهای مختلف مدیریت پروژه مانند ردیابی و سازماندهی پروژه ها استفاده می شود. شما می توانید فایل های MPP را با استفاده از جاوا به اسناد PDF تبدیل کنید. بخش های زیر به تفصیل تبدیل فایل MPP را توضیح می دهند:
آوریل 26, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا