فارسی

تبدیل پروژه MS به PDF در سی شارپ

ما به راحتی می توانیم پروژه ها را در MS Project سازماندهی، پیگیری و نگهداری کنیم. از فرمت فایل MPP برای ذخیره وظایف پروژه، منابع، تکالیف، جدول زمانی، بودجه و سایر اطلاعات مرتبط با پروژه استفاده می کند. ما به راحتی می توانیم MS Project را به صورت برنامه ریزی شده به یک سند PDF صادر کنیم. در این مقاله با نحوه تبدیل MS Project به PDF در سی شارپ آشنا می شویم.
دسامبر 6, 2022 · 9 دقیقه · مزمل خان