فارسی

تبدیل ایمیل های MSG و EML به HTML با استفاده از C#

برای جاسازی محتوای ایمیل ها در صفحات وب، باید آنها را به فرمت HTML تبدیل کنید. برای چنین مواردی، این مقاله به نحوه خودکارسازی تبدیل ایمیل به HTML در برنامه‌های NET می‌پردازد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه فایل های ایمیل MSG و EML را با استفاده از C# به فرمت HTML یا MHTML تبدیل کنید.
فوریهٔ 15, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز