فارسی

با استفاده از C++ پیام های ایمیل را به PDF تبدیل کنید

ایمیل ها منبع اصلی ارتباط از طریق اینترنت به خصوص در محیط های تجاری هستند. ممکن است مواردی مانند بحث و بررسی و نهایی کردن الزامات نرم افزاری مشتری برای توسعه محصول وجود داشته باشد. پس از تکمیل الزامات نرم افزار، ممکن است لازم باشد مجموعه نهایی اسناد حاوی ایمیل ها و سایر جزئیات را برای به اشتراک گذاشتن با تیم خود ایجاد کنید. در چنین سناریوهایی، تبدیل ایمیل به PDF ممکن است مفید باشد. در این مقاله با نحوه تبدیل پیام ایمیل به فرمت PDF با استفاده از C++ آشنا می شوید.
فوریهٔ 13, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد