فارسی

PHP بارکد Generator and Reader API - تولید و اسکن بارکد در PHP

بارکدها برای نمایش بصری داده های مربوط به یک شی به شکل قابل خواندن توسط ماشین استفاده می شوند. حفظ اطلاعات مربوط به محصولاتی که با استفاده از اسکنر بارکد قابل خواندن هستند، محبوب تر است. به منظور ایجاد و خواندن انواع بارکدها در برنامه های کاربردی وب مبتنی بر PHP، ما Aspose.BarCode for PHP via Java را منتشر کردیم - یک API تولید کننده بارکد PHP و خواننده آسان برای استفاده که طراحی شده است.
ژانویهٔ 29, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز