فارسی

با استفاده از جاوا، فایل OneNote را به تصویر تبدیل کنید

ایجاد یادداشت های دیجیتال این روزها مانند یک فعالیت روزمره است. بسیاری از مردم یادداشت هایی از جمله متن، نقاشی، عکس و موارد دیگر را نگه می دارند. با استفاده از جاوا می توانید چنین یادداشت هایی را به صورت برنامه ریزی شده به تصاویر تبدیل کنید. فایل OneNote را می توان به JPG، PNG و همچنین تصویر TIFF با حالت های رنگی و فشرده سازی های مختلف رندر کرد. بخش‌های بعدی به تفصیل در مورد تبدیل‌ها بحث می‌کنند.
ژوئن 14, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا