فارسی

تبدیل فایل OBJ به فایل PDF یا FBX در سی شارپ

فایل های OBJ برای کار با اشیاء سه بعدی استفاده می شوند. شما می توانید یک فایل OBJ را با استفاده از سی شارپ به فایل PDF یا FBX تبدیل کنید. در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل شی سه بعدی را به فرمت های فایل دیگر تبدیل کنید. این مقاله نحوه تبدیل یک فایل شی سه بعدی به فایل PDF یا FBX را تحت عنوان های زیر پوشش می دهد.
نوامبر 16, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا