فارسی

تشخیص متن با OCR در تصویر DjVu در سی شارپ

فرمت DjVu برای ذخیره اسناد اسکن شده استفاده می شود زیرا می توانند شامل متن، تصویر یا نقاشی باشند. برای آرشیو داده ها استفاده می شود زیرا این فرمت قادر است داده ها را با استفاده از حداقل فضا ذخیره کند. این مقاله نحوه تشخیص متن از تصاویر DjVu با عملیات OCR را به صورت برنامه‌نویسی در C# شرح می‌دهد.
مهٔ 24, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا