فارسی

با استفاده از کتابخانه C# OCR، تصویر را به متن تبدیل کنید

OCR (تشخیص کاراکتر نوری) یک فناوری شناخته شده و پرکاربرد برای تشخیص و خواندن متن از تصاویر و اسناد اسکن شده است. در عملیات OCR، کاراکترهای روی تصاویر اسکن، شناسایی و به فرم دیجیتال تبدیل می شوند. متن تبدیل شده را می توان تأیید و ذخیره کرد تا عملیات بیشتری انجام شود. در این مقاله، نحوه اجرای OCR برای تبدیل تصاویر به متن به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از کتابخانه C#.
مهٔ 28, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز