فارسی

پاسپورت OCR و خواندن متن در پایتون

انجام OCR در گذرنامه می تواند روند خواندن و استخراج اطلاعات از گذرنامه ها را ساده کند. در این پست وبلاگ، نحوه OCR پاسپورت و خواندن متن پاسپورت در پایتون را خواهید آموخت.
مارس 22, 2024 · 4 دقیقه · مزمل خان