فارسی

تبدیل ODP به PDF به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C#

OpenOffice از فرمت ODP برای نمایش اسناد ارائه استفاده می کند. می‌توانید نمودارها، اشیاء چند رسانه‌ای، تصاویر، انتقال‌ها و موارد دیگر را در ارائه‌های ODP اضافه کنید. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه تبدیل ODP به PDF را خودکار کنید. به ویژه، این مقاله نحوه تبدیل یک ارائه ODP به یک فایل PDF را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از سی شارپ پوشش می‌دهد.
اوت 15, 2021 · 2 دقیقه · عثمان عزیز