فارسی

ایجاد پاسخنامه آنلاین - OMR Sheet Maker

این مقاله نحوه ایجاد یک پاسخ نامه OMR با حباب هایی برای سایه زدن را پوشش می دهد. شما می توانید گزینه های مختلفی را برای ایجاد برگه پاسخ OMR بر اساس نیاز خود تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید تعیین کنید که آیا یک برگه OMR باید برای 100، 30 یا هر تعداد سؤال چند گزینه‌ای ایجاد شود.
فوریهٔ 28, 2023 · 3 دقیقه · فرحان رضا