فارسی

با استفاده از سی شارپ، فهرست کارهایی را در سند OneNote (.ONE) ایجاد کنید.

لیست کارهای انجام شده معمولاً برای مدیریت پروژه یا مدیریت وظایف شخصی استفاده می شود تا سازماندهی شود. از فایل‌های OneNote (.ONE) می‌توان برای ایجاد فهرست کارهای برنامه‌ریزی استفاده کرد. مطابق با آن، مقاله نحوه ایجاد یک لیست کارهای انجام شده در فایل OneNote به صورت برنامه نویسی با استفاده از C# را مورد بحث قرار می دهد.
فوریهٔ 9, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا