فارسی

PDF را در چاپگر در پایتون چاپ کنید

چاپ یک سند PDF به طور مستقیم از داخل یک کد یک نیاز رایج در توسعه برنامه است. در این مقاله نحوه پرینت فایل پی دی اف روی چاپگر در پایتون را یاد می گیریم.
مارس 13, 2024 · 8 دقیقه · مزمل خان