فارسی

یافتن و جایگزینی متن در PDF با استفاده از پایتون

در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از پایتون یک متن خاص را در PDF جایگزین کنید. با نوشتن چند خط کد می توانید کل PDF را برای جستجو و جایگزینی کلمات / عبارات مورد نظر تجزیه کنید.
ژوئن 16, 2023 · 3 دقیقه · عثمان عزیز