فارسی

CSV را به PDF و PDF را به CSV با استفاده از C++ تبدیل کنید

فایل های PDF فرمت استانداردی برای تبادل اسناد از طریق اینترنت هستند. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که لازم باشد داده های موجود در فایل PDF را پردازش کرده و آن را به پایگاه داده اضافه کنید. برای چنین سناریوهایی، تبدیل سند PDF به فرمت CSV ممکن است مفید باشد. از سوی دیگر، ممکن است برخی از داده های جدولی در قالب CSV داشته باشید که بخواهید آنها را به روشی فقط خواندنی با شخصی به اشتراک بگذارید. شما می توانید با تبدیل فایل های CSV به فرمت PDF به این هدف برسید. در این مقاله، نحوه تبدیل فایل های PDF و CSV را به صورت برنامه نویسی با استفاده از ++C یاد خواهید گرفت.
مارس 29, 2021 · 6 دقیقه · محمد احمد