فارسی

تبدیل PNG به DOCX در C#.NET

MS Word طیف وسیعی از ویژگی های هیجان انگیز را برای ایجاد اسناد متنی غنی ارائه می دهد. می توانید اسناد DOCX خود را با قالب بندی متن، جداول، گرافیک، تصاویر، WordArt و غیره غنی کنید. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد یک تصویر PNG را به صورت برنامه ریزی شده به سند DOCX وارد کنید. یا ممکن است دسته ای از تصاویر PNG دریافت کنید که باید آنها را به یک سند DOCX تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل تصاویر PNG به DOCX در C#.NET را نشان می دهد.
ژوئیهٔ 25, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز