فارسی

تبدیل تصاویر PNG به JPG در سی شارپ

بسته به سناریوهای مختلف ممکن است اغلب نیاز به تبدیل تصاویر از یک فرمت به فرمت دیگر داشته باشید. PNG به JPG یکی از تبدیل های تصویری است که به طور گسترده انجام می شود که معمولاً برای کوچک کردن اندازه تصویر استفاده می شود. برای خودکارسازی این تبدیل از داخل برنامه‌های NET، این مقاله نحوه تبدیل یک تصویر PNG به JPG را به صورت برنامه‌نویسی در C# نشان می‌دهد.
دسامبر 14, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز