فارسی

تبدیل پاورپوینت به سند Word با استفاده از C++

ممکن است مواردی وجود داشته باشد که شما یک ارائه پاورپوینت داشته باشید و بخواهید سندی ایجاد کنید که محتوای آن را با جزئیات شرح دهد. برای این کار، می توانید فایل های PPTX خود را به فرمت Word تبدیل کنید و فایل Word را تغییر دهید تا جزئیات هر اسلاید را وارد کنید. در این مقاله با نحوه تبدیل فایل های پاورپوینت PPTX/PPT به فرمت Word به صورت برنامه نویسی با استفاده از C++ آشنا می شوید.
سپتامبر 10, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد