فارسی

تبدیل پاورپوینت به XAML با استفاده از ++C

زبان نشانه گذاری برنامه توسعه پذیر (XAML یک زبان ساده و بیانی مبتنی بر XML است. از فرمت .xaml برای فایل های خود استفاده می کند و عمدتاً برای طراحی رابط های کاربری گرافیکی در فرم های Xamarin، UWP (پلتفرم ویندوز جهانی) و WPF (نمایش ویندوز) استفاده می شود. Foundation).در XAML می توانید با روابط سلسله مراتبی، خصوصیات اشیاء را ایجاد، مقداردهی اولیه و تنظیم کنید.در این مقاله با نحوه تبدیل فایل های پاورپوینت به فرمت XAML به صورت برنامه نویسی با استفاده از ++C آشنا می شوید.
سپتامبر 13, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد