فارسی

XER را به PDF در جاوا تبدیل کنید

فایل XER از تمام اطلاعات پروژه، منابع و نقش توسعه یافته با استفاده از Primavera P6 پشتیبانی می کند. با این راهنمای گام به گام نحوه تبدیل Primavera XER به PDF در جاوا را بیاموزید. این آموزش برای توسعه دهندگان جاوا که نیاز به کار با داده های پروژه دارند عالی است.
سپتامبر 13, 2023 · 3 دقیقه · مزمل خان