فارسی

چاپ فایل OneNote .one NoteBook با استفاده از C#

یادداشت‌های دیجیتال اغلب برای ذخیره اطلاعاتی مانند متن، عکس، نقاشی و غیره استفاده می‌شوند. در برخی شرایط، ممکن است بخواهید یادداشت‌های خود را در یک Notebook OneNote چاپ کنید. این مقاله نحوه چاپ یادداشت های OneNote (.one) را با استفاده از زبان C# در برنامه های NET پوشش می دهد.
اکتبر 20, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا