فارسی

صفحه وب را به صورت PDF در جاوا ذخیره کنید

از صفحات وب برای نمایش انواع اطلاعات در وب سایت ها استفاده می شود. در سناریوهای خاصی، ممکن است لازم باشد یک صفحه وب را به عنوان PDF در جاوا ذخیره کنید. مطابق با چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه ذخیره یک صفحه وب به عنوان PDF در جاوا را پوشش می دهد.
مهٔ 9, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا