فارسی

از ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++ محافظت کنید

مایکروسافت پاورپوینت یک نرم افزار قدرتمند و پر از ویژگی است که به شما امکان می دهد اسلایدهای خیره کننده ای برای استفاده در جلسات و بحث های خود ایجاد کنید. ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که ارائه شما حاوی اطلاعات محرمانه ای باشد که می خواهید از آنها محافظت کنید. در چنین مواردی، محافظت از فایل ارائه با رمز عبور می تواند مفید باشد. از طرف دیگر، اگر می خواهید یک ارائه را به عنوان نهایی علامت گذاری کنید و نمی خواهید محتوای آن اصلاح شود، می توانید فایل ارائه را به صورت دیجیتال امضا کنید. تا زمانی که امضا معتبر است، می توانید مطمئن باشید که فایل ارائه تغییر نکرده است. با توجه به آن، این مقاله به شما می‌آموزد که چگونه از ارائه‌های پاورپوینت با رمز عبور یا امضای دیجیتال با استفاده از C++ محافظت کنید.
مارس 31, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد