فارسی

یافتن و جایگزینی متن در اکسل با استفاده از پایتون

صفحات گسترده اکسل اغلب حاوی هزاران رکورد در چندین صفحه هستند. در چنین مواردی، یافتن و جایگزینی یک متن خاص به صورت دستی می تواند یک کار گیج کننده باشد. بنابراین ام اس اکسل گزینه find and replace را برای به روز رسانی متن مورد نظر با یک کلیک فراهم می کند. در این مقاله با نحوه یافتن و جایگزینی متن در فایل های اکسل به صورت برنامه نویسی در پایتون آشنا خواهید شد.
ژوئن 3, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز