فارسی

تجزیه و خواندن فایل های Mbox در پایتون

یاد بگیرید که چگونه فایل ها را در قالب mbox مدیریت کنید - یک فرمت فایل متنی ساده که به چندین پیام ایمیل اجازه می دهد تا در یک فایل واحد به هم متصل و ذخیره شوند.
ژوئن 30, 2023 · 11 دقیقه · مارگاریتا سامودوروا