فارسی

ارسال ایمیل از طریق SMTP در پایتون

ایمیل های خودکار به طور گسترده ای برای ارسال اعلان ها یا پیام های دیگر به مشترکین استفاده می شوند. همچنین ایمیل های مختلفی بر اساس اعمال یا رفتار کاربران راه اندازی می شوند. به منظور پیاده سازی اتوماسیون ایمیل، این مقاله نحوه ارسال ایمیل از طریق SMTP در پایتون را پوشش می دهد. علاوه بر این، نحوه ایجاد یک پیام ایمیل با متن ساده یا بدنه HTML را از ابتدا نشان خواهیم داد.
مهٔ 21, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز