فارسی

CSV را در پایتون به اکسل تبدیل کنید

CSV (مقادیر جدا شده با کاما) فرمت فایلی است که معمولاً برای نگهداری، وارد کردن و صادرات داده ها از یک برنامه به برنامه دیگر استفاده می شود. علاوه بر این، بیشتر مجموعه داده ها در زمینه علم داده در فایل های CSV ذخیره می شوند. با این حال، در موارد خاص، شما باید مقادیر جدا شده با کاما را در CSV به شکل جدولی در کتاب های کار XLSX یا XLS Excel تبدیل کنید. برای چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل فایل‌های CSV به اکسل در پایتون را پوشش می‌دهد.
مهٔ 17, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز