فارسی

مقایسه دو سند ورد در پایتون

مقایسه اسناد Word در موارد مختلفی برای شناسایی تفاوت ها انجام می شود. ابزارهای آنلاین مختلف به شما امکان مقایسه اسناد Word را می دهند، با این حال، ممکن است لازم باشد ویژگی مقایسه را از داخل برنامه های خود پیاده سازی کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه مقایسه دو سند Word در پایتون را نشان می دهد.
نوامبر 11, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز