فارسی

اضافه کردن واترمارک به کاربرگ های اکسل در پایتون

واترمارکینگ یکی از راه های رایج محافظت از اسناد در برابر استفاده غیرمجاز است. اغلب، یک واترمارک مالکیت محتوای دارای حق چاپ را مشخص می کند. مطابق با آن، این مقاله نحوه انجام واترمارکینگ در فایل‌های اکسل را به صورت برنامه‌نویسی پوشش می‌دهد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از پایتون، واترمارک را به کاربرگ اکسل اضافه کنید.
مهٔ 7, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز