فارسی

تبدیل فایل اکسل به JSON در پایتون

MS Excel روشی مناسب برای نگهداری و دستکاری داده ها در قالب کاربرگ ها فراهم می کند. این به شما امکان می دهد انواع مختلفی از محاسبات و عملیات را بر روی داده ها به راحتی انجام دهید. با این حال، اغلب شما نیاز دارید که داده های اکسل را به فرمت JSON صادر کنید و از آن در برنامه های کاربردی پایتون خود به صورت برنامه نویسی استفاده کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل اکسل به JSON در پایتون را نشان می دهد.
ژوئیهٔ 2, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز