فارسی

ایجاد و دستکاری جداول در پاورپوینت PPT با استفاده از پایتون

جداول معمولاً برای سازماندهی داده ها در قالب ردیف و ستون استفاده می شوند. آنها مشاهده، درک و تجزیه و تحلیل داده ها را بسیار ساده تر می کنند. در موارد مختلف، شما باید جداول را در ارائه های پاورپوینت خود درج کنید. برای انجام این کار از نظر برنامه‌ریزی، این مقاله نحوه ایجاد جداول در پاورپوینت PPT یا PPTX با استفاده از پایتون را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، نحوه دسترسی، اصلاح و قالب بندی جداول پاورپوینت موجود را یاد خواهید گرفت.
مارس 2, 2022 · 7 دقیقه · عثمان عزیز