فارسی

تجزیه و تحلیل فایل های PST Outlook در پایتون

PST (Personal Storage Table) یک فرمت فایل ذخیره سازی است که توسط برنامه های مختلف مایکروسافت استفاده می شود. فایل‌های PST قادر به نگهداری داده‌های پیام‌ها، مخاطبین، تقویم‌ها، رویدادها و غیره هستند. این فایل توسط نرم‌افزارهای محبوب مایکروسافت مانند MS Outlook، Exchange و Windows Messaging استفاده می‌شود. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل PST را تجزیه کنید و داده ها را به صورت برنامه ریزی شده از آن استخراج کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تجزیه فایل‌های PST را از داخل برنامه‌های پایتون نشان می‌دهد.
آوریل 27, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز