فارسی

خواندن ایمیل ها از طریق IMAP در پایتون

در موارد مختلف، سرورهای ایمیل از داخل برنامه‌های پایتون برای خواندن ایمیل‌ها یا پیاده‌سازی کلاینت‌های ایمیل قابل دسترسی هستند. برای بازیابی ایمیل از سرور ایمیل، پروتکل دسترسی به پیام اینترنتی (IMAP) معمولا استفاده می شود. در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه ایمیل های سرور را با استفاده از IMAP در پایتون بخوانید. این مقاله به صراحت نحوه اتصال به سرور ایمیل، دسترسی به پوشه مورد نظر و خواندن ایمیل ها را پوشش می دهد.
دسامبر 17, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز