فارسی

حذف پیوست ها در ایمیل های Outlook با استفاده از پایتون

در موارد خاص، قبل از ارسال، باید برخی یا همه پیوست‌ها را از ایمیل‌ها حذف کنید. بنابراین، در این مقاله، نحوه حذف پیوست‌ها از ایمیل Outlook در پایتون را خواهید آموخت.
اکتبر 11, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز

افزودن و استخراج پیوست ها در ایمیل های Outlook با استفاده از پایتون

در موارد مختلف، هنگام کار با ایمیل های MS Outlook به صورت برنامه نویسی، باید پیوست ها را دستکاری کنید. برای مثال، ممکن است لازم باشد فایل‌ها را به/از پیوست‌ها اضافه یا دانلود کنید. در این مقاله نحوه افزودن پیوست به ایمیل های Outlook در پایتون را خواهید آموخت. همچنین نحوه استخراج ضمیمه ها و ذخیره آنها به صورت فایل به صورت برنامه نویسی در پایتون را نشان خواهیم داد.
اکتبر 10, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز

لیست های توزیع MS Outlook را در پایتون ایجاد کنید

MS Outlook اجازه می دهد تا لیست های توزیع را ایجاد کنید تا ایمیل ها را برای چندین نفر بدون نوشتن آدرس های ایمیل جداگانه ارسال کنید. علاوه بر این، می‌توانید لیست‌های مختلفی را بر اساس انواع افراد مانند رسمی، اجتماعی و غیره ایجاد کنید. در حین کار با MS Outlook به صورت برنامه‌نویسی، می‌توانید یک لیست توزیع بر روی دیسک با فرمت PST ایجاد و ذخیره کنید. این فایل PST را می توان در MS Outlook یا از داخل برنامه شما بارگیری و استفاده کرد. در این مقاله نحوه ایجاد لیست های توزیع MS Outlook در پایتون را خواهید آموخت.
آوریل 18, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز